Hoe werkt het?

PoppetjesHoewerkthetDe aanpak van Zeisprong® bestaat uit een combinatie van ondersteuning en behandeling. Samen kijken we naar je klachten, je huidige situatie en jouw manier van problemen oplossen. Vervolgens maken we een plan om de neerwaartse spiraal weer om te buigen naar mogelijkheden en keuzes. Dit doen we door:

  • ondersteuning te geven bij het proces van jezelf leren kennen (= leren wie je bent);
  • ondersteuning te geven bij het op een gezonde manier omgaan met jezelf en je omgeving (partner, familie, vrienden, collega’s);
  • vaardigheden inoefenen en aanleren om met nieuwe of veranderende situaties om te gaan;
  • angsten en verlangens leren onderkennen, te doorgronden en vorm te geven.

Doel

Het doel is om weer opnieuw evenwicht en balans te vinden, het leven weer leefbaar te maken én te houden.