Tarieven & Vergoedingen

Tarieven & Vergoedingen ZeisprongHier zijn de tarieven vermeld van de psychologische ondersteuning en behandeling en de activiteiten van  Zeisprong®.

Er zijn veel vragen over de vergoedingen van de zorgverzekeraar. Kort gezegd stelt de zorgverzekeraar eisen aan de verwijzing (via huisarts en met klinische diagnose), de aard en duur van de behandeling.

Op mijn factuur staan alle gegevens die nodig zijn voor de zorgverzeraar (BIG registratienr, AGB code e.d.).

2015; GGZ Praktijk Boontjesdoppen heeft een contract met DSW en De Friesland.
2016; nog in aanvraag bij de zorgverzekeraars.

Tarieven praktijk Zeisprong®

Psychologische ondersteuning en behandeling

Half uur kennismaking en info over mogelijkheden:       gratis
Intake met vragenlijsten (90 min + 30 min indirecte tijd) €   180,00
Behandelingper consult, tussen 9.00 en 17.30 uur

Avondconsult, vanaf 19.00 uur

Weekendconsult:

€    95,00

€  105,00

€  120,00

Rapportage ( in overleg)  vanaf € 25,00

Contant te voldoen per sessie (pinbetaling mogelijk) of uiterst door overmaking voor de volgende sessie op rekeningnummer

NL95 INGB 0006 0870 00, ten name van GGZ Praktijk Boontjesdoppen.

U kunt de afspraak tot 48 uur van tevoren veranderen.
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden voor de helft in rekening gebracht.
Afspraken waarbij u zonder afzegging afwezig bent, worden volledig in rekening gebracht.

Activiteiten Zeisprong®

De activiteiten van Zeisprong zijn erop gericht om op een laagdrempelige manier groepsgewijs informatie te geven over de overgang en kennis te laten maken met enkele erkende interventies die helpen bij overgangsklachten.

Kosten activiteiten

Naam Duur (in minuten) Prijs (incl. BTW)
Vrije uitloop 75 € 15,00
Informatiebijeenkomst 75 € 17,50
Intro mindfulness en Chinese theeceremonie 120-150 € 25,00
Workshop algemeen 120 € 25,00
Info-scharrelen gratis

De kosten van de tijdelijke workshops staan vermeld bij de activiteit.