Wanneer kan psychologische ondersteuning helpen?

Wanneer kan psychologische ondersteuning bij de overgang helpen?De overgang kan leiden tot psychische klachten, die voor je gevoel onoverkomelijk kunnen zijn:

  • Je denkt dat je een burn-out krijgt omdat je je werk of thuissituatie niet meer aan kunt.
  • Plotseling ben je bang voor dingen, waar je nog nooit eerder angst voor hebt gevoeld.
  • Je krijgt slaapproblemen en hierdoor last van extreme vermoeidheid.
  • Je bent feller, botter, somberder, emotioneler of labieler dan je van jezelf gewend bent.

Dit alles heeft impact op je werk, je thuissituatie en je relaties. Je kunt het gevoel krijgen dat het leven zoals je het gewend bent, je ontglipt. Herkenbaar? Dan is ondersteuning door een psycholoog misschien iets voor jou.

Uitgangspunten voor ondersteuning;

  • Ondersteuning bieden tijdens de overgang en de veranderingen die deze levensfase met zich meebrengt, te onderkennen en het hoofd te bieden.
  • Vaardigheden inoefenen en aanleren om met nieuwe of veranderende situaties om te gaan.
  • Angsten en verlangens leren onderkennen, doorgronden en vorm te geven in het hier-en-nu.
  • Ondersteuning bieden in bij het op een gezonde manier omgaan met jezelf en je omgeving (partner, familie, vrienden, collega‚Äôs).

Uitgangspunten voor behandeling;

  • Leren omgaan met gevoelens van somberheid, angstklachten, boosheid, door middel van het inoefenen en aanleren van nieuwe vaardigheden.